CSJB SPIRITUALITY

While Jesus and His family were living in Narazeth, John the Baptist began preaching out in the Judean wilderness. His constant theme was, “Turn from your sins… turn to God… for the Kingdom of Heaven is coming soon.”

Isaiah the prophet had told about John’s ministry centuries before! He had written, “I hear a shout from the wilderness, ‘Prepare a road for the Lord – straighten out the path where He will walk.’ ” John’s clothing was woven from camel’s hair and he wore a leather belt; his food was locusts and wild honey. (Matthew 3: 1-4)

From Father Lebbe’s early days, he had always dreamed of a combination of the most radical contemplative life and the most intensive form of missionary life. Eventually, he set up this way of life for the Congregation’s members to live by. The Little Brothers are missionaries as well as monks.
They are Brothers of St. John the Baptist because they are to level the way for Our Lord as John the Baptist had.

The Congregation strives to live a life of the Beatitudes, which is taken from the Sermon on the Mount. As a result, each Congregation House is called “The House of the Beatitudes”.

The Congregation’s main doctrine of spirituality is to follow Father Lebbe’s three principles of total sacrifice, true love and constant joy.

Members of the Congregation should live as real monks with a life of prayer, silence, poverty and renunciation. The Superior is the “Father Servant”. Members call each other “brother”, even to the ordained priests, so as to show that each person is truly a family member.

Members of the Congregation are always reminded of their Founder’s charism and spirituality.

CSJB WORKS

The main goal of the Congregation is to evangelize the Chinese people both in China (mainland, Taiwan, Hongkong) and overseas through pastoral, educational and social work.

At the present time, members of the Congregation serve in several parishes in Taiwan, China, Vietnam and in Chinese Mission Centers and parishes in the United States, Canada, Philippines and operate several schools as well.

宗旨

本會宗旨是﹕「在家苦修,出外傳教」。

本會各地會院均稱「真福院」,表明成員應決心實行耶穌山上聖訓﹕真福八端的生活。

本會遵照會祖提倡的「全犧牲,真愛人,常喜樂」的神修綱領度修會生活。在日常生活上,以當地農工生活為原則,並終身戒煙、酒、會院內禁肉食。在祈禱生活上,在歌侶公誦(唱)「每日禮讚」,神父則誦每日頌禱。

計劃

處在聖召普遍低落的今天,本會目前的計劃及未來期望的重點,就放在「尋求聖召」上面。因為如果後繼無人,不要說工作難以展開,就連修會的生存都成問題。

本會「追求聖召」的計劃如下﹕

1、本會決定兼收外國人入會,凡有意為十幾億中國人及海外數千萬華僑傳福音的外國人,歡迎他們參加我們的修會,學習中文為這宏觀的傳教目標奉獻。

2、為聖召祈禱、獻祭、拜聖體(做聖時)。

3、為聖召守大齋(團體)及個人做其他犧牲。

4、宣傳聖召﹕
(1)印發本會簡介。
(2)家庭訪問,青年協談。
(3)寒暑假舉辦聖召營。

培育

A、團體生活

本會各種名稱,如會士稱其會長為「家長」,彼此以「兄弟」相稱,稱呼其會院為「我們的家」。

會士們的生活待遇,力求平等,長上不用「僕役」,也不得受其他會士之服事。在外工作的會士,一回到自己的會院,或因事到本

會其他會院,必須守公規,與其他會士共同祈禱、共同進餐、共同聚談。

這種指施,志在造成一個「家庭式」的團體。

B、培育課程

會士在初學期間,除了與其他會士度同樣修會生活─接受生活教育外,每日至少接受兩小時的學科教育。應接受這種學科教育課程,主科計有﹕靈修學、聖經學、修會生活(三願)及本會會規。其他如教會史、禮儀、牧靈等,也分別插入課程中,加以講述。
發願後,視各會士之個人能力及興趣,施以適當的培育,如﹕送會士到神哲學院讀書,準備晉鐸,或考入一般大學深造。

工作

從開始就決定堅持的工作動向為﹕為中國人宣傳福音,引導國內外中國人信仰基督。

雷神父在他手寫的本會會規上,對「本會工作」沒有做確定而具體的規定,只說﹕「本會工作對象,是以公教精神參加復興民族之偉大事業。」但從他領導本會修士十年的實際工作中,可以歸納到下列幾項﹕

A、直接傳教工作﹕
1、管理堂區。
2、教授教理。
3、靈修指導﹕領大避靜、小退省及神修講話等。

B、教育工作﹕
1、興辦一般學校及修道院。
2、到其他學校任教。

C、社會服務﹕
1、診所及特殊的救護、救濟等。
2、出版事業。
3、農場。

LINH ĐẠO CSJB

I. Tôn chỉ và tinh thần:

Từ những ngày đầu đời, Cha Lebbe hằng mơ về một sự kết hợp giữa đời sống chiêm niệm nghiêm nhặt với những công việc truyền giáo đắc lực. Giấc mơ này đã được thực hiện khi Ngài đặt ra tôn chỉ cho Hội Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả: “tại dòng khổ tu, ra ngoài truyền giáo”. Các anh em Tiểu Đệ vừa là những vị ẩn tu vừa là những nhà truyền giáo.

Họ là “Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả” bởi vì họ muốn noi theo tinh thần và cách sống khiêm tốn, dũng cảm của thánh nhân trong công tác tông đồ để dọn đường cho Chúa.

Mỗi nhà của Hội Dòng đều được gọi là “Chân Phúc Viện” để biểu lộ quyết tâm thực thi tám mối phúc thật trong đời sống hằng ngày như Chúa Giêsu dạy trong “bài giảng trên núi”.

Tinh thần căn bản cho đời sống tâm linh của Hội Dòng là: “Hy sinh hoàn toàn”, “Yêu người thành thật”, và “Vui vẻ luôn luôn”.

Thành viên của Hội Dòng sống như các vị ẩn sĩ – một đời sống cầu nguyện, thinh lặng, khó nghèo và từ bỏ. Trong đời sống hằng ngày, các anh em Tiểu Đệ lấy tiêu chuẩn người nông dân địa phương làm nguyên tắc, đồng thời trọn đời không uống rượu, không hút thuốc và không ăn thịt. Riêng việc không ăn thịt chỉ giữ trong nội vi của Dòng. Khi ra ngoài, vì vấn đề tế nhị trong xã giao, thành viên của Hội Dòng được miễn luật này.
Hội Dòng nhấn mạnh tinh thần “gia đình hóa”. Bề trên tổng quyền được gọi là “Gia Trưởng”, viện trưởng là “Công Bộc”, còn các thành viên, dù có chức thánh hay không, đều gọi nhau là “Huynh Đệ” để chứng tỏ mọi người đều là anh em một nhà.

II. Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng thành viên:

A. Đời sống cộng đoàn:
Tất cả thành viên của Hội Dòng, bất kể có hay không có chức thánh, đều được đãi ngộ hoàn toàn bình đẳng, mang danh nghĩa như nhau, hưởng quyền lợi giống nhau và cũng có những trách nhiệm như nhau, trừ những chức vụ riêng của người có chức thánh.

B. Chương trình huấn luyện:

Sau sáu tháng tìm hiểu, những ứng sinh đủ điều kiện sẽ được Hội Dòng nhận vào Nhà Tập. Trong thời gian ở Nhà Tập, ngoài việc cùng các anh em khác học hỏi và thực hành đời sống tu hội ra, tập sinh của Hội Dòng còn được huấn luyện mỗi ngày ít nhất hai tiếng đồng hồ về các môn: thần học, tu đức, thánh kinh, ý nghĩa các lời khấn và luật dòng. Các môn khác như: lịch sử giáo hội, phụng vụ, mục vụ, v.v… cũng được chú ý để bồi dưỡng thêm cho tập sinh.

Sau khi khấn, tuỳ theo khả năng và sở thích của mỗi thành viên, Hội Dòng sẽ bồi dưỡng một cách thích đáng. Những thành viên chuẩn bị tiến chức linh mục, Hội Dòng sẽ sắp xếp cho đi học triết học, thần học tại các chủng viện Công giáo của địa phương. Chịu chức xong, những người có năng khiếu ưu việt, phối hợp với nhu cầu của Hội Dòng, sẽ được đi học sâu hơn để lấy văn bằng. Những thành viên không chuẩn bị tiến chức linh mục, nếu đủ khả năng và thích hợp với nhu cầu của Hội Dòng, sẽ được gửi đi các trường đại học để được đào tạo thêm hoặc nghiên cứu theo ngành chuyên môn.

HOẠT ĐỘNG CSJB

I. Công tác:

Từ ban đầu, mục đích chính của Hội Dòng vẫn là đem Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho người Hoa trong và ngoài nước, qua các công việc mục vụ, giáo dục và phục vụ xã hội. Hiện nay, thành viên của Hội Dòng phục vụ tại một số giáo xứ, trường học và trung tâm truyền giáo ở Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Những công việc chính của Hội Dòng bao gồm các mục sau:

A. Trực tiếp truyền giáo:
1. Cai quản các giáo xứ
2. Giảng dạy giáo lý
3. Tổ chức các tuần tĩnh tâm, ngày cầu nguyện và các diễn đàn thảo luận về tâm linh.

B. Công tác giáo dục:
1. Khai mở trường học
2. Giảng dạy tại các chủng viện

C. Phục vụ xã hội:
1. Thành lập trạm xá, nhà thương, viện dưỡng lão, v.v…
2. In ấn và xuất bản sách báo
3. Phát triển nông nghiệp

II. Kế hoạch và kỳ vọng cho tương lai:

Sống trong thời buổi khan hiếm ơn gọi đến mức đáng lo ngại này, nhiều kế hoạch và kỳ vọng của Hội Dòng đều chú trọng vào việc “tìm kiếm và đào tạo ơn gọi”, bởi vì nếu thiếu người kế thừa, không những chỉ công việc không phát triển được mà ngay cả sự sống còn của Hội Dòng cũng trở thành vấn đề.

Kế hoạch “tìm kiếm và đào tạo ơn gọi” của Hội Dòng được vạch ra như sau:

1. Hội Dòng quyết định thâu nhận cả người ngoại quốc nhập dòng, miễn là họ có ý muốn học hỏi văn hoá và ngôn ngữ Trung Hoa để đem Tin Mừng đến cho trên một tỷ người Trung Quốc và hàng triệu Hoa kiều ở khắp nơi trên thế giới.

2. Dâng thánh lễ, viếng đàng thánh giá, làm giờ thánh, cầu nguyện cho ơn gọi.

3. Giữ chay tập thể hoặc dâng hy sinh cá nhân để cầu cho ơn gọi.

4. Quảng bá ơn gọi:
(a) In và phát tờ giới thiệu Hội Dòng
(b) Thăm viếng gia đình, đàm thoại với giới trẻ
(c) Tổ chức các ngày hay trại tìm hiểu ơn gọi.